Blender and Grinder รุ่น

: EM-SAVE1

รุ่น : EM-SAVE1 เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป

รายละเอียด

 • มอเตอร์ทรงพลังขนาด 500 วัตต์
 • โถปั่นและโถบดแห้ง ผลิตจากวัสดุ FOOD GRADE
 • ปุ่ม RESET ใต้ฐานเครื่อง ให้เครื่องทำงานได้อีกครั้ง หลังจากระบบนิรภัยตัดการทำงานอัตโนมัติ
 • ผ่านข้อกำหนด RoHS ปลอดสารเคมีต้องห้าม ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • ไม้พายสำหรับคนอาหาร
 • ใบมีดสเตนเลส 4 แฉก คมกริบ ไม่เป็นสนิม
 • เลือกปรับความเร็วได้ 1 ระดับ พร้อมปุ่ม PULSE ปั่นชั่วขณะ
 • ขนาด กว้าง 202 มม. สูง 396 มม. ลึก 194 มม.
 • เครื่องปั่นอเนกประสงค์ชาร์ป ระบบนิรภัย 2 ระบบ
  • MOTOR SAFETY เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้ เครื่องจะหยุดทำงาน เมื่อใส่อาหารมากเกินไป
  • SAFETY LOCK เครื่องจะไม่ทำงาน หากวางโถปั่นไม่เข้าที่

คุณสมบัติพิเศษ

ใบมีดสเตนเลส 4 แฉก

ใบมีดสเตนเลส คมกริบ ไม่เป็นสนิม

โถพลาสติก Food Grade EM-SMART4

โถปั่นและโถบดแห้งผลิตจากพลาสติก Food Grade

ปุ่ม PULSE เพื่อให้การปั่นง่ายขึ้น (save1)

มาตราฐาน RoHS

เมนูทำจากผลิตภัณฑ์นี้