รวมผลิตภัณฑ์

KS-18E หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นนิวเวฟ ซีรีส์ E

KS-R18ST หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นนิวเวฟ ซีรีส์ S