ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงงาน : บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

64/1 หมู่ 4 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540, ประเทศไทย

โทร : +66 2312 4190-5
แฟกซ์ : +66 2750 3770
อีเมล : theeraphong.s@fec-corp.com

สำนักงานขาย : บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

1643/4 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : +66 2333 3111
อีเมล : theeraphong.s@fec-corp.com

แบบฟอร์มติดต่อผู้ประกอบการค้า