รวมผลิตภัณฑ์

KP-B16S กระติกฮอทต้าชาร์ป รุ่นโมเดิร์นเวฟ

KP-B28S กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น โมเดิร์นเวฟ

KP-36S กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น ไอพอท ซีรีย์