รวมผลิตภัณฑ์

KS-1800 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นคลาสสิค ซีรีส์ S

KS-18E หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นนิวเวฟ ซีรีส์ E

KS-R18ST หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นนิวเวฟ ซีรีส์ S

KS-11E หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ E

KS-11ET หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ E

KS-19E หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ E

KS-19ET หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ E

KS-23E หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ E

KS-R11ST หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ S