รวมผลิตภัณฑ์

PJ-SL163 พัดลมชาร์ปตั้งพื้น ( สไลด์ ) 16 นิ้ว

PJ-SL181 พัดลมชาร์ปตั้งพื้น ( สไลด์ ) 18 นิ้ว

PJ-SL201 พัดลมชาร์ปตั้งพื้น ( สไลด์ ) 20 นิ้ว