รวมผลิตภัณฑ์

KP-Y32P กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น เทลสตาร์

KP-Y33 กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น เทลสตาร์

KP-Y33BT กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น เทลสตาร์

KP-Y40P กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น เทลสตาร์