รวมผลิตภัณฑ์

PJ-WA163 พัดลมชาร์ปติดผนัง 16 นิ้ว

PJ-WA181 พัดลมชาร์ปติดผนัง 18 นิ้ว