รวมผลิตภัณฑ์

KSH-D40 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ปเชิงพาณิช รุ่นซูโม่

KSH-D55 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ปเชิงพาณิช รุ่นซูโม่

KSH-D77 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ปเชิงพาณิช รุ่นซูโม่

KSH-D1010 หม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์ปเชิงพาณิช รุ่นซูโม่

KSH-H39 หม้อหุงข้าวเหนียวชาร์ป เชิงพาณิช รุ่นไอน้ำ