รวมผลิตภัณฑ์

KP-B16S กระติกฮอทต้าชาร์ป รุ่นโมเดิร์นเวฟ

KP-B28S กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น โมเดิร์นเวฟ

KP-Y32P กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น เทลสตาร์

KP-Y33 กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น เทลสตาร์

KP-Y33BT กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น เทลสตาร์

KP-Y40P กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น เทลสตาร์

KP-20BT กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น ไอพอท ซีรีย์

KP-30S กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น ไอพอท ซีรีย์

KP-30ST กระติกฮอทต้าชาร์ปรุ่น ไอพอท ซีรีย์