รวมผลิตภัณฑ์

SB-C9 เครื่องทำน้ำเย็นชาร์ป รุ่น ตั้งพื้น

SB-C9S เครื่องทำน้ำเย็นชาร์ป รุ่น ตั้งพื้น

SB-C10 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชาร์ป รุ่น ตั้งพื้น

SB-C10S เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นชาร์ป รุ่น ตั้งพื้น