รวมผลิตภัณฑ์

KS-11E หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ E

KS-11ET หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ E

KS-19E หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ E

KS-19ET หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ E

KS-23E หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ E

KS-R11ST หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ S

KS-R19ST หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ S

KS-R23ST หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป รุ่นไอพอท ซีรีส์ S