รวมผลิตภัณฑ์

KS-COM10 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป คอมพิวเตอร์ไรซ์

KS-COM18 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป คอมพิวเตอร์ไรซ์

KS-ZT18 หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์ชาร์ป คอมพิวเตอร์ไรซ์